Zasady postępowania w sprawie realizacji procedury „Niebieska Karta” przywrócone od 8 czerwca 2020

Zasady postępowania w sprawie realizacji procedury „Niebieska Karta” przywrócone od 8 czerwca 2020

MOPR.ZI.14.2020

Kielce, dnia 03.06.2020 r.

PILNY KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W KIELCACH

Od dnia 08 czerwca 2020 roku zostają przywrócone

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE REALIZACJI PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”
I PRACY GRUP ROBOCZYCH, obowiązujące przed dniem 13 marca 2020 roku,
z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych w miejscach,
w których będą odbywać się posiedzenia GR.

Odpowiedzialność za prawidłowe przestrzeganie wymogów sanitarnych ponosi podmiot,
na terenie którego realizowane są czynności członków Grup Roboczych w ramach procedury „NK”.

Przypominam, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym
pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi
(nie wliczając członków Grupy Roboczej), tzn. w jednym pomieszczeniu może odbywać się
jedno posiedzenie GR.

 

Wszelką korespondencję, w tym nowe „formularze – A” – Niebieska Karta,  prosimy nadal doręczać bezpośrednio do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25–544 Kielce

Tel.  MOPR sekretariat:  tel. 41 331 25 24
Przewodnicząca ZI , kontakt e-mail: m.gosciniewicz@mopr.kielce.pl

PRZEWODNICZĄCA
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Magdalena Gościniewicz

Zapoznaj się:

Skip to content