Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/6/2023 – Zorganizowanie wycieczek integracyjno-krajoznawczych dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Numer referencyjny: MOPR/6/2023

Kielce, dnia 19.04.2023 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 23.03.2023 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Zorganizowanie wycieczek integracyjno-krajoznawczych dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, numer postępowania: MOPR/6/2023.

 

(…)

 

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-890e716f-c323-11ed-b311-9aae6ad31be8

Skip to content