Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/7/2023 – Zorganizowanie i przeprowadzenie rodzinnych i terapeutycznych wyjazdów dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Numer referencyjny: MOPR/7/2023

Kielce, dnia 29.05.2023 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 04.05.2023 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie rodzinnych i terapeutycznych wyjazdów dla uczestników projektu “Świętokrzyskie dla Ukrainy”, numer postępowania: MOPR/7/2023.

 

(…)

 

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7735192a-cd36-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Skip to content