Informacja z otwarcia ofert – MOPR/7/2023 – „Zorganizowanie i przeprowadzenie rodzinnych i terapeutycznych wyjazdów dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Numer referencyjny: MOPR/7/2023


Kielce, dnia 04.05.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert


w postępowanio udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

 „Zorganizowanie i przeprowadzenie rodzinnych i terapeutycznych wyjazdów dla uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7735192a-cd36-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Skip to content