Zbiorcze zestawienie ofert: Sukcesywna dostawa bonów towarowych / kuponów / talonów

Numer postępowania: MOPR/20/2020

Zbiorcze zestawienie ofert
w przetargu nieograniczonym na:

Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wypłacanych w ramach świadczeń pomocy społecznej oraz w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

 

Skip to content