Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowy Senior”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowy Senior”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach pozyskał dofinansowanie ze środków Ministra Cyfryzacji na doposażenie klubów senior+ w 8 laptopów w ramach projektu „Cyfrowy Senior”.

Głównym celem projektu jest doposażenie Klubów Senior+ w Kielcach mieszczących się przy ul. Warszawskiej 151 oraz ul. Krzemionkowej 1 w nowy sprzęt komputerowy, dzięki któremu możliwe będzie korzystanie z nowych technologii przez seniorów oraz podniesienie ich kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest także wzrost wiedzy o możliwościach jakie daje internet oraz rozwinięcie umiejętności bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej.

Wartość dofinansowania: 30 400,00 zł

Skip to content