Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru w branży konstrukcyjno–budowlanej, elektrycznej, sanitarnej

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej nad realizacją robót polegających na  rozbudowie budynku przy ul. Chęcińskiej 23.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content