Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu, bezpłatne kursy

Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu, bezpłatne kursy

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że od 01.01.2019 roku  realizuje projekt pn. „Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu”.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych osób w wieku 18 lat i więcej, poprzez udział tych osób w kursach i szkoleniach. Wsparciem mogą zostać objęte osoby zamieszkujące lub pracujące lub uczące się na terenie woj. świętokrzyskiego, w szczególności po 50 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane będzie do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-gospodarczej, zarówno do osób pracujących jak i bezrobotnych.

 

W Naszej ofercie mamy bezpłatne kursy:

1)      Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Czas trwania: 145 godzin (25 godzin teorii i 120 godzin praktyki)

Planowany termin realizacji: X-XII 2019 r.

2)      Kurs operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT

Czas trwania: 39 godzin (29 godzin teorii i 10 godzin praktyki)

Planowany termin realizacji: IX-XII 2019 r.

3)      Kurs pracownik ds. płac i kadr

Czas trwania: 100 godzin (50 godzin  teorii i 50 godzin praktyki)

Planowany termin realizacji: I-VI 2020 r.

Miejsce realizacji kursów: Końskie, Kielce.

W ramach projektu zapewniamy:

– każde szkolenie zakończone opłaconym egzaminem zewnętrznym,

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN,

– materiały szkoleniowe,

– doświadczonych wykładowców

– stały kontakt z kadrą realizującą projekt

– serwis kawowy

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu udostępnione są na stronie internetowej: https://kswp.org.pl/projekty/dla/nowe-kwalifikacje-droga-do-sukcesu

Zapraszamy również bezpośrednio do Biur Projektu:

KSWP Końskie                                                       KSWP Kielce

Ul. Staszica 2 A, 26-200 Końskie                             Al. IX Wieków Kielc 6/24, III piętro Becher Platinum

m_cias@kswp.org.pl                                                  a_zagninska@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 42, 41 375 14 55                                tel.: 41 343 17 80

Skip to content