Zarządzenie Nr 427/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 427/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie na terenie miasta Kielce oraz powołania komisji konkursowej

 

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content