Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 ,

Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content