Ogłoszenie o zamówieniu-MOPR/4/2024-Roboty budowlane „Przebudowa pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu C przy ul. Pietraszki 15 w Kielcach”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu C
przy ul. Pietraszki 15 w Kielcach”

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc8b8a-630a-7699-1a46-300001aba27d

Skip to content