Ogłoszenie – Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce

Ogłoszenie nr 763671-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach: „Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content