Zarządzenie Nr 441/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 4 grudnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 441/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

 

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content