Program korekcyjno-edukacyjny w 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach – Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, że od stycznia 2019 roku ruszył Program korekcyjno-edukacyjny.

W ramach programu, realizowane będą zajęcia w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program składa się ze spotkań grupowych i indywidualnych. Zajęcia grupowe rozpoczynają się 4 lutego 2019 roku i odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny w godz. 15.30–19:30 w siedzibie Ośrodka Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Kielcach przy ul. Wiśniowej 3.

Informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Ośrodka pod nr telefonu: 41 362 89 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16.

Więcej informacji:

Skip to content