Projekt „#DziecisąWażne*”

Home / Projekt „#DziecisąWażne*”

Projekt „#DziecisąWażne*” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2021, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Klauzula informacyjna – Projekt #DziecisąWażne* w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2021.pdf

Wartość dofinansowania projektu:

 • 43 173,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu:

 • 61 631,00 zł

Termin realizacji projektu:

 • lipiec–grudzień 2021

Projekt dedykowany jest dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz przedstawicielom podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu „#DziecisąWażne*”realizowane będą różnorodne działania, między innymi:

 • „Bajkoterapia”,
 • zajęcia edukacyjne „ABC o przemocy dla dzieci i młodzieży”,
 • zajęcia sportowe „Jak  rozładować nieprzyjemne emocje”,
 • „Szkoła dla Rodziców” cz. I i II (dot. rywalizacji pomiędzy rodzeństwem),
 • „Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w kryzysach emocjonalnych”,
 • „Punkt poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży”,
 • pomoc w ramach Telefonu Zaufania,
 • działania profilaktyczne i psychoedukacyjne m.in. w ramach Kampanii Biała wstążka.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać po numerem telefonu:

 • 41 368 18 67
 • 41 366 10 52

Sprawę załatwia:

Opracował: Grażyna Pisarczyk, stan na dzień 31-08-2021

Skip to content