Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”.
2. Wartość zamówienia: Oszacowano w dniu 17.06.2019 r. na kwotę 127 032,55 zł netto, na podstawie kosztorysu.
3. W dniu 17.06.2019 r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie na Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia ( cena oraz inne istotne elementy ofert):
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „LECH-BUD” Leszek Kozieł,
  Os. Na Stoku 44/13, 25-408 Kielce – 70 110,00 zł
 • Heinich-Investment, ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce – 141 204,00 zł
 • MAR-BUD Mariusz Nawrocki, Wilków ul. Łysogórska 44,
  26-010 Bodzentyn – 120 214,05 zł
 • Firma Ogólnobudowlana „Bud Przem” Przemysław Gaweł,
  ul. Kopernika 11, 25-100 Busko-Zdrój – 98 785,00 zł
 • P.H.U ALFA Paweł Kupisz, ul. Bp. M. Jaworskiego 14/23,
  25-430 Kielce – 79 000,00 zł
 • Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „INS-BUD”
  Wojciech Jędrzejczyk, ul. Klonowa 7, 26-026 Bilcza – 70 000,00 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „INS-BUD”
Wojciech Jędrzejczyk, ul. Klonowa 7, 26-026 Bilcza za cenę 70 000,00 zł.
6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził (a): Paweł Regucki
Skip to content