Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Organizacja i przeprowadzenie spotkania ze św. Mikołajem wraz z zapewnieniem paczek świątecznych

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR.PS.414.WSOU.ZAP.5.2022

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: organizacja spotkania ze św. Mikołajem wraz z zapewnieniem paczek świątecznych dla uczestników projektu „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content