Ogłoszenie o zamówieniu – MOPR/17/2022 – Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) i dzierżawy urządzeń drukujących

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW)
i dzierżawy urządzeń drukujących

(…)
Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef243481-81e3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Skip to content