Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty-usługa pogrzebowa realizowana w 2024 roku

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Usługa pogrzebowa na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych, w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. zgodnie z załącznikiem.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 07.12.2023 r. na kwotę 140 000,00zł brutto, na podstawie szacunkowego wykonania za 2023 r.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content