Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn. “Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Kielce, 16.03.2023 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MOPR/SDU/2/2023 Z DNIA 09-03-2023

Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content