Informacja z otwarcia ofert – MOPR/5/2023 – Przeprowadzenie kursów zawodowych w formie stacjonarnej dla 256 uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Numer referencyjny: MOPR/5/2023

Kielce, dnia 16.03.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Przeprowadzenie kursów zawodowych w formie stacjonarnej dla 256 uczestników projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

 

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-455eec56-b90f-11ed-9236-36fed59ea7dd

Skip to content