Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup paliwa do samochodów służbowych

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Nazwa, opis przedmiotu
  zamówienia:     
                                Zakup paliwa do samochodów służbowych MOPR Kielce
 2. Wartość zamówienia
  oszacowano:   
                                w dniu 08.12.2022 r. na kwotę 153 000 zł brutto,
  na podstawie analizy  rynku.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content