Rekrutacja młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2019/2020

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Nauka realizowana jest w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach podstawowych z klasami przysposabiającymi do pracy, a kształcenie praktyczne u pracodawców, działających na lokalnym rynku pracy bądź w warsztatach szkoleniowych OHP.

Szczegółowe informacje oraz dane teleadresowe można uzyskać na stronie internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 41 200 17 55 Mirosław Gocał – st. spec. ds. organizacji kształcenia zawodowego.

Skip to content