Projekt „GraduatON”

Projekt „GraduatON”

Fundacja „Reaxum” zachęca do uczestnictwa w projekcie „GraduatON”. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych, posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) i na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie doradcy zawodowego (dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment), psychologa/ coach’a kariery, atrakcyjne warsztaty z m.in. autoprezentacji, organizacji czasu pracy, komunikacji interpersonalnej i komunikacji w zespole oraz pracy zespołowej, za darniowania i odpowiedzialności. Planowane jest szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym, wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjne dla najlepszych.

W ramach projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty m.in. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć, materiałów szkoleniowych, wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach czy wreszcie dojazdów na szkolenia i warsztaty (do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie).

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 728 442 860, e – mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu. Więcej o projekcie na stronie internetowej https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Skip to content