Rozstrzygnięcie ogłoszenia Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 309/2022 PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content