„Szkoły dla Rodziców” w celu podniesienia własnych kompetencji wychowawczych i rodzicielskich

„Szkoły dla Rodziców” w celu podniesienia własnych kompetencji wychowawczych i rodzicielskich

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce zaprasza rodziców na organizowane od 25.02.2020 r. zajęcia w ramach kolejnej edycji „Szkoły dla Rodziców” w celu podniesienia ich własnych kompetencji wychowawczych i rodzicielskich.

Spotkania odbywać się będą  w siedzibie SOW – Kielce, ul. Wesoła 51, I piętro, sektor B, sala 102 (budynek „Nidy”), w każdy wtorek w godzinach 10-13.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapisy i szczegółowe informacje pod nr telefonu: 41 368 18 67 lub 41 368 18 74.  Osobiste zgłoszenie także w sekretariacie ośrodka, pok. 122 (I p. sektor C).

Skip to content