Nabór wniosków o zorganizowanie prac społecznie użytecznych

Wnioski w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej przyjmowane będą w okresie od 27.01.2020 r. do 07.02.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, pok. nr 15, w godzinach: 8.00 – 15.00.

Wniosek dostępny jest pod treścią ogłoszenia.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

UWAGA!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, iż w 2020 roku do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie 30 osób bezrobotnych, w tym 2 osoby do prac na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. Wiąże się to z ograniczeniem liczby miejsc wykonywa prac. W związku z tym w programie będzie mogło wziąć udział 28 Podmiotów.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnioski złożone przez Organizatorów prac społecznie użytecznych, którzy kiedykolwiek zatrudniali osoby realizujące prace społecznie użyteczne bądź planują zatrudnienie osób bezrobotnych po upływie okresu wykonywania przedmiotowych prac w bieżącym roku, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

(…)

Zapoznaj się:

(Pełny dokument w załączniku)

.

Skip to content