Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w budynku Domu Pomocy Społecznej

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU
1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich przy ul. Jana III Sobieskiego w Kielcach w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
Skip to content