Informacja dla Wykonawców nr 3

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/10/2019

Kielce dn.18.04.2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 3

Dotyczy postępowania p.n.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 24 O CZĘŚĆ PRZEZNACZONA NA FILIĘ ŻŁOBKA SAMORZADOWEGO NR 13 W KIELCACH PRZY UL. FRYDERYKA CHOPINA 3, 25-001 KIELCE W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU INSTYTUCJI OPIEKI NADA DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH +2019.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie z dn. 18.04.2019r.oraz modyfikuje treść SIWZ:

(…)

(Pełna dokumentacja w załączniku)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content