Zapytanie ofertowe-Modernizacja pomieszczeń w Klubie Seniora

ZAPYTANIE-SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja pomieszczeń w Klubie Seniora przy ul. Naruszewicza 23 w ramach realizacji inwestycji pn. „Realizacja zadania zleconego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja2023 – Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+ przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content