Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – zakup podnośnika wraz z montażem

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce;  25-303 Kielce, ul. Rynek 1

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup podnośnika wraz z montażem w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach” ul. Zamenhofa 4.

W zakresie zadania są: zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do wysokości 150cm. i udźwigu 385 kg, montaż ogrodzenia z paneli systemowych, remont istniejącego chodnika, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie zasilania elektrycznego. Wykonanie zgodnie z projektem, specyfikacją i przedmiarem, przygotowanie dokumentacji odbiorowej do Urzędu Dozoru Technicznego.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content