Zarządzenie nr 22/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 marca 2022 r.

Zarządzenie nr 22/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w  2022  roku zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy miasta Kielce

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content