Zakończenie realizacji projektu pn. ”Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Zakończenie realizacji projektu pn. ”Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że zakończyła się realizacja projektu pn. ”Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, którego celem jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy oraz ich rodzin.

W ramach projektu opracowano następujące instrumenty:

  • Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

  • Standardy usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych (Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością),

  • Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych,

  • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji(AAC),

  • Fundusze powiernicze,

  • Wsparcie oprócz opieki-poszerzone wsparcie wytchnieniowe,

  • Budżet osobisty,

  • Mobilny doradca włączenia społecznego.

W/w instrumenty opublikowane są na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

Skip to content