Zarządzenie nr 25/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 25/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
których adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content