Zarządzenie Nr 338/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 338/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content