Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu – Zapytanie – sondaż rynku: Zakup drobnej galanterii kuchennej do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego 53 zgodnie z projektem „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Kielce 19.08.2020

Zbiorcze zestawienie ofert

w postępowaniu: Zapytanie – sondaż rynku: Zakup drobnej galanterii kuchennej do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego 53 zgodnie z projektem „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”.

 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 1711,68 zł. brutto. Otrzymano następujące oferty:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowe GAR-DOM S.A. Urszula Głodzik, Marcin Głodzik ul. Domaszowska 93, 25-320 Kielce za cenę brutto: 2044,05 zł.
  2. „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno za cenę brutto: 1869,60 zł.
  3. Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA” ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów za cenę brutto: 2201,70 zł.

(…)

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content