Zarządzenie Nr 400/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 października 2020

ZARZĄDZENIE NR 400/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

 

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content