Informacja p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach o czasowym zawieszeniu działalności placówek

Informacja p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach o czasowym zawieszeniu działalności placówek

W oparciu o Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2020 roku, znak: PSZ.V.9421.337.2020 informuję, że od dnia 31 października 2020 do dnia 13 listopada 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność:

  • środowiskowych domów samopomocy,
  • dziennych domów i klubów seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu „Senior+” oraz innych placówek dla seniorów,
  • warsztatów terapii zajęciowej.

p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Skip to content