Zarządzenie nr 62/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie nr 62/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielc

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content