Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – zakup podnośnika wraz z montażem

Kielce, 18.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup podnośnika wraz z montażem w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach” ul. Zamenhofa 4.

W zakresie zadania są: zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do wysokości  150cm. i udźwigu 385 kg, montaż ogrodzenia z paneli systemowych, remont istniejącego chodnika, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie zasilania elektrycznego. Wykonanie zgodnie z projektem, specyfikacją i przedmiarem, przygotowanie dokumentacji odbiorowej do Urzędu Dozoru Technicznego.

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30.09.2021r. Kielce ul. Zamenhofa 4.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku.zip

Skip to content