Zarządzenie nr 70/2023z dnia 4 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 70/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  w latach 2023–2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania Komisji konkursowej

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content