Zarządzenie nr 84/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 84/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 –2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content