Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/10/2021 –Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

Numer referencyjny: MOPR/10/2021

Kielce, dnia 17.12.2021 r.

wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 13.12.2021 r. o godz.11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]pn.Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, numer referencyjny: MOPR/10/2021.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content