Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
„Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach
na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej” 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie 1- 28 960,00 zł,
Zadanie 2- 12 000,00 zł,
Zadanie 3- 16 310,00 zł,

Skip to content