5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to święto obchodzone corocznie 5 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku.

To doskonała okazja, by docenić wolontariuszy za ich trud, czas, poświęcone umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego. Jest to święto wszystkich tych, którzy bezinteresownie czynią dobro. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

W Polsce o wolontariacie można mówić od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu w Warszawie. Stworzono wtedy definicję wolontariatu, która brzmi: „wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie”.

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działa od 2013 roku. Zasady jego funkcjonowania określa Program wolontaryjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powstał on w głównej mierze z uwagi na brak wolontariuszy ukierunkowanych na pomoc klientom ośrodka pomocy społecznej.

Głównym celem wolontariatu jest uzupełnienie działań w obrębie świadczonych usług pomocy niematerialnej dla osób i rodzin, korzystających z pomocy społecznej oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Wolontariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach umożliwia zaangażowanie wolontariuszy w działania często niedoceniane czy niedostrzegane, które trudno jest zlecić czy kupić, tj. wsparcie, rozmowa, spacer, rozwijanie zainteresowań, ludzka serdeczność, dobre serce. Praca wolontaryjna daje sposobność pomocy drugiemu człowiekowi, któremu ośrodek nie zawsze jest w stanie udzielić wsparcia w sposób wyczerpujący. Angażując wolontariuszy może lepiej i szybciej reagować na potrzeby klientów, rozszerzać zakres świadczonych usług, stanowiąc tym samym dopełnienie i urozmaicenie systemu pomocy społecznej.

„To wielka sztuka umieć dawać tym, którzy nie umieją prosić i umieć odmawiać tym, którym proszenie przychodzi zbyt łatwo”.

/Stefan Garczyński/

Aby zostać wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach należy:

Skip to content