Ogłoszenie – Świadczenie usług pocztowych

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/28/2019
Kielce,  dnia  05.12.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU/ SIWZ

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych, zwykłych ekonomicznych
i zwykłych priorytetowych oraz  zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR”

(…)
Skip to content