„ABC o przemocy dla dzieci i młodzieży”

„ABC o przemocy dla dzieci i młodzieży”

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023 zakończyły się zajęcia psychoedukacyjne pn. „ABC o przemocy dla dzieci i młodzieży” realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, którzy na co dzień pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej – pracowników socjalnych i konsultantów pedagogów. Zajęcia miały na celu edukowanie dzieci i młodzież na tematy związane z przemocą. Podczas spotkań uczniowie definiowali słowo przemoc oraz mówili jak skutecznie sobie z nią radzić. Tworzyli plakaty osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc, świadków przemocy – co takie osoby myślą?, co czują? jak się zachowują?.

Łącznie przeprowadzono 11 spotkań m.in. w Szkole Podstawowej nr 8 w Kielcach i Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach. Wzięło w nich udział 181 uczniów z klas IV, V i VI. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy jak również grona pedagogicznego.

W związku z rozpoczętymi już wakacjami życzymy aktywnego odpoczynku uczniom, nauczycielom a także rodzicom. Od września 2023 roku wracamy do działań z zakresu profilaktyki przemocy – zarówno warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży, jak również dorosłych.

Do zobaczenia.

Skip to content