Ostateczny termin przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.

Ostateczny termin przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, iż dzień 30 lipca 2023 r. będzie ostatnim dniem przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.

Rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2023 r., Minister Zdrowia z dniem 1 lipca 2023 r. odwołał na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z art 15zzzib pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną można składać  przez 30 dni po ogłoszeniu końca stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-COV 2.

Skip to content