Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Numer postępowania: MOPR/3/2020

Kielce, dnia 31.01.2020 r.

 

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content