INFORMACJA – dla Wykonawców nr 1, dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW KIELC w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020”

Numer postępowania: MOPR/8/2020  Kielce, 24.07.2020r.   INFORMACJA dla Wykonawców nr 1  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ...